Tel: (+99871) 256-37-38
~ ~

  • Category
  • 2023-05-25 12:46:16
  • 6 comments
Turkiya Davlatining Ege universitetida malaka oshirish

Toshfarmi rektorining 02.05.2023 yil 127-k-buyrug’iga binoan  Farmakognoziya kafedrasi mudiri Farmanova Nodira Taxirovna PQ-4391 (11.07.2019 y) "Oliy va o`rta maxsus ta`lim tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora- tadbirlari тo`g`risida"gi va PQ-4310 (07.05.2019 y) "Tibbiyot va farmatsevtika ta’limi va ilm-fan tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to`g`risida"gi qarorlari ijrolarini ta`minlash maqsadida Turkiya Davlatining Ege universitetida (Izmir) 2023-yil 1-maydan -15-maygacha malaka oshirdi (144 soat). Malaka oshirish davomida  Ege universiteti farmakognoziya va botanika kafedrasi professor-o’qituvchilari bilan uchrashuv o’tkazildi va kafedralararo hamkorlikda bajariladigan  istiqbolli rejalar  shakllantirildi.  Shuningdek, malaka oshirish davomida  «Мedicinal plants and raw materials containing vitamins» va «Мedicinal plants and raw materials containing polisaxarids» mavzularida laboratoriya mashg’ulotlari o’tkazildi.


 

 

 

 

Taklif va mulohazalaringizni jonating