Tel: (+99871) 256-37-38
~ ~

  • Category
  • 2022-04-02 08:07:16
  • 6 comments
DSc ҳимояси

2022 йил 30 март куни соат 10 00 да Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги DSс.03/30.12.2019.К/Т.04.02 рақамли бир марталик илмий кенгашда Фармакогнозия кафедраси мудири Фарманова Нодира Тахировнанинг Маҳаллий доривор ўсимликлар хом ашёси асосида биологик фаол қўшимчалар номенклатурасини кенгайтириш учун илмий-методик ёндашувни ишлаб чиқиш  мавзусидаги 02.00.09 – “Товарлар кимёси” ва 15.00.02 – “Фармацевтик кимё ва фармакогнозия” ихтисосликлари бўйича кимё фанлари доктори (DSc)  илмий даражасини олиш учун диссертация иши ҳимояси бўлиб ўтди.

Taklif va mulohazalaringizni jonating