Talabalar uchun

O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta’lim vazirligining 2009 yil 11 iyundagi 204-son buyrug`i bilan tasdiqlangan “Oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning reyting tizimi to`g`risida NIZOM”ga muvofiq amalga oshiriladi.

TALABALAR BILIMINI NAZORAT QILISH VA BAHOLASHNING REYTING TIZIMI  ⇒   pdf-icon1

Oliy ta’lim muassasalarida talabalar o’qishini ko’chirish, qayta tiklash va o’qishdan chetlashtirish tartibi to’g’risida nizom

 

O’zbekiston Respublikasi oliy ta’lim muassasalari talabalariga akademik ta’til berish to’g’risidagi nizom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.10.2016, 13:33 17341