O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.05.2017 dagi PQ-2955 sonli qarori