Malakaviy imtihonlar

  • Doktorlik dissertatsiyasi nizomi ⇒     pdf-icon1

  • Malakaviy imtixonlarni o’tkazish tartibi 2016 yil  ⇒     pdf-icon1