Kirish imtihonlari

 

Bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari:

1. 5510500- Farmatsiya (turlari bo‘yicha);

Blok I (3,1 ball)         Blok II (2,1 ball)           Blok III (1,1 ball)  

      Kimyo                        Biologiya                Ona tili va adabiyot

 

2. 5111039- Kasb ta’limi (farmatsiya);

Blok I (3,1 ball)         Blok II (2,1 ball)           Blok III (1,1 ball)  

      Kimyo                        Biologiya                Ona tili va adabiyot

 

3. 5510600- Sanoat farmatsiyasi (turlari bo‘yicha).

Blok I (3,1 ball)         Blok II (2,1 ball)           Blok III (1,1 ball)  

      Kimyo                        Biologiya                Ona tili va adabiyot

 

4. 5320500- Biotexnologiya (farmatsevtik biotexnologiya);

Blok I (3,1 ball)              Blok II (2,1 ball)                  Blok III (1,1 ball)  

      Kimyo              Matematika/informatika          Ona tili va adabiyot

 

5. 5310901- Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (farmatsevtika sohasi bo‘yicha);

Blok I (3,1 ball)         Blok II (2,1 ball)           Blok III (1,1 ball)  

      Kimyo                        Biologiya                Ona tili va adabiyot

 

 

 

08.07.2016, 09:36 14687