Kirish imtihonlari

BAKALAVRIAT TA’LIM YO‘NALISHLARI:

1. 5510500 – Farmatsiya (turlari bo‘yicha);

Blok I (3,2 ball)         Blok II (3,1 ball)

Kimyo                        Biologiya

2. 5111000 – Professional ta’lim (farmatsiya);

Blok I (3,2 ball)         Blok II (3,1 ball)

Biologiya                       Kimyo

3. 5510600- Sanoat farmatsiyasi (turlari bo‘yicha);

Blok I (3,2 ball)         Blok II (3,1 ball)

Kimyo                        Biologiya

4. 5320500- Biotexnologiya (farmatsevtik biotexnologiya);

Blok I (3,2 ball)              Blok II (3,1 ball)

Kimyo                        Biologiya

5. 5310900- Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (farmatsevtika sohasi bo‘yicha);

Blok I (3,2 ball)         Blok II (3,1 ball)

Kimyo                        Biologiya

27.06.2020, 10:29 28725