E’lonlar arxivi

14.01.2015, 04:34 E'lonlar 1469

 
Э ъ л о н !

Тошкент фармацевтика институтига талабалар ўқишини кўчириш ва қайта тиклаш ҳақидаги аризалар Тошкент архитектура қурилиш институтида фаолият юритаётган ишчи гуруҳ (раҳбар – институт ректори Т.Низомов) томонидан 2014 йилнинг 19 майидан 5 августигача соат 9-00 дан 17-00 гача (якшанба – дам олиш куни) қабул қилинади. Ариза шакли ишчи гуруҳ томонидан берилади. Аризага рейтинг дафтари ёки академик маълумотнома нусҳаси илова қилинади.

Қабул комиссиясиЭ ъ л о н !

15.00.01 – “Дори технологияси ва фармацевтика ишларини ташкил этиш”  ва 15.00.02 – “Фармацевтик кимё ва фармакогнозия” ихтисослиги бўйича қуйидаги келтирилган талабгорларга:

Х.Р. Тўхтаев – 15.00.01 ва 15.00.02

Д.Т. Соипова – 15.00.01

Н.Д. Суюнов – 15.00.01

З.А. Убайдуллаева – 15.00.01

Ф.Х. Тўхтаев -15.00.01

мутахассислик фанларидан малакавий имтихонларини топширишга рухсат этилганлигини маълум қиламиз.

Имтихонларнинг муддати:

Тест имтихонлари – 23.05.2014 йил соат 15:00 да, институтнинг тест марказида.

Оғзаки имтихонлар – 27.05.2014 йил соат 15:00 да, институтнинг кичик фаоллар залида.

Илмий булимЭ ъ л о н !

Тошкент Фармацевтика институти Фармация ва Саноат фармацияси талабалари ўртасида жахон фани, хусусан табобат илми тараққиётига улкан хисса қўшган, Ўрта Осиё тупроғидан етишиб чиққан ватандош аллома Абу Али ибн Сино меросини ўрганишга ва “Тиб қонунлари “ 1000 йиллигига бағишлаб  илмий-викторина ўтказиш режалаштирилган. Илмий-викторинада иштирок этишни хохловчи талабалар 30.04.2014 йилга қадар институт “Хотин- қизлар қўмитаси” раиси С.Қодирова  “ижтимоий фанлар кафедраси”га учрашишини сўраймиз.

Ташкилий қўмита.24.04.2014йилЭ ъ л о н ! 

2014 йил 10 апрель куни соат 1000 да 126-хонада Ижтимоий фанлар кафедраси катта ўқитувчиси Ф.М.Ахмедованинг 2-курс фармация факультети 2-оқим талабалари учун Социология фанидан “Шахс социологияси ва девиант хулқ-атвор” мавзусида очиқ маърузаси  бўлиб ўтади. 

Барча ҳохловчилар таклиф этилади.                                                  Ижтимоий фанлар  кафедраси 


Э ъ л о н ! 
Ижтимоий фанлар кафедрасининг катта ўқитувчиси Н.Э.Юсупова «Замонавий таълим-тарбия ва унинг моҳияти» мавзусида 2014 йил 8 апрел куни соат 1000да 129 аудиторияда очиқ маъруза ўтказади. Барча ҳоҳловчиларни таклиф этамиз.

Ижтимоий фанлар кафедраси


Э ъ л о н ! 

2014 йил 14 март куни соат 1200 да 129-хонада фармакогонозия кафедраси доценти М.А.Ходжаеванинг 3-курс саноат фармацияси факультети 2-оқим талабалари учун фармакогнозия фанидан “Таркибида ошловчи моддалар сақловчи доривор ўсимликлар ва маҳсулотлар” мавзусида очиқ маъруза  бўлиб ўтади.

   Барча ҳохловчилар таклиф этилади.

Фармакогнозия  кафедраси 

Ўқув бўлими


Э ъ л о н ! 

2014 йил 28 февраль соат 8:30 да 126 аудиторияда “ Фармация “ факультети 2 курс 2-оқим талабаларига “ Токсикологик, органик ва биологик кимё“ кафедраси проф. А.Каримовнинг “ Беш аъзоли битта гетероатом тутган гетероҳалқали бирикмалар “ мавзусида очиқ маърузаси бўлади.

Хохловчилар таклиф қилинади

Токсикологик, органик ва биолигик кимё кафедраси Э ъ л о н !
2014 йил 25 февраль куни соат 12-00 да институтнинг 129-аудиториясида доцент в/б З.Ў.Усманалиеванинг Фармация факультети, касб/таълим йўналиши, 5 курс IV оқим талабалари учун     “1,4-бензодиазепин ҳосилалари, умумий маълумотлар. Ашёвий далиллардан ажратиб олиш,  кимёвий,  ЮҚХ скрининг усулида таҳлили.” мавзусидаги очиқ маърузаси бўлиб ўтади.

Очиқ маърузага ҳоҳловчилар таклиф қилинадилар.                                             

Ўқувбўлими,токсикологик, органик ва биологик кимё кафедрасиЭ ъ л о н !

Сизни 2014 йил 7-8 январь кунлари соат 1000 да бўлиб ўтадиган “Ўқув жараёнини ташкил қилишдаги инновациялар” мавзусидаги ўқув-услубий семинарга таклиф этамиз. Семинар Тошкент фармацевтика институтининг фаоллар залида бўлиб ўтад

Ўқув-услубий семинар дастури

7 январь 2014 йил

945 -1000Семинар қатнашчиларини рўйхатга олиш.

1000 -1010Семинар очилиши. Институтректори

А.Н.Юнусхўжаевнинг кириш сўзи.

1010-1025 “Такомиллаштирилган ДТСларини ўқув

жараёнига татбиқ этиш” Магистратура

бўлими бошлиғи, ф.ф.н., доцент в/б

Ш.Ф.Искандарова

1025-1040Эксперт-кимёгар мутахассисларни тайёрлашда

Токсикологик кимё фанини ўқитишнинг

самарасини ошириш. Токсикологик, органик ва

биологик кимёкафедраси, ф.ф.д., доцент

М.И.Алихўжаева

1040-1055 Менежмент (фармация) магистратура

таълим жараёнида инновацион ёндашувлар.

ФИТҚ кафедраси, ф.ф.н., доцент Д.Т.Соипова

1055-1110 Фармацевтик технология фанини

ўзлаштиришда намунавий видео-

роликларнинг ўрни. ДТТ кафедраси,

Н.Х.Арипова

1110-1125 Использованию информационно-

коммуникационных технологий на

лабораторных занятияхФармакогнозия ва

ботаникакафедраси,б.ф.н. доцент в/б

Э.Латипова

1125-1140 Янги педагогик технологияларнинг

ўқув жараёнида қўлланилиши.

Экология ва микробиология кафедраси,

А.Абзалов, З.Файзуллаева, Д.Қодирова.

1140-1155 Современные инновационные

и педагогические технологии в

процессе обучения предмета

Биотехнология. Биотехнология

кафедраси катта

ўқитувчилари К.Нормуродова,

М.Санавова

Маърузалар муҳокамас

Ўқув-услубий семинар дастури

8 январь 2014 йил 

1000-1010Ўқувишлари бўйича проректор

Х.С.Зайнутдиновнинг кириш сўзи

1010-1025 Республикамиз Президенти

И.А.Каримовнинг Ўзбекистон

Республикаси Конституцияси 21

йиллигига бағишланган тантанали

мажлисдаги маърузасини талаба-ёшлар

ўртасида тарғибқилишнинг ўзига хос

хусусиятлари. Ижтимоий фанлар

кафедраси,б.ф.н.,катта

ўқитувчи,Ф.Абдуллаева

1025-1040 Таълим тизимида ижтимоий

тармоқлар имкониятларидан

фойдаланиш” Физика,

математика ва ахборот

технологиялари кафедраси

ўқитувчиси Н.К.Латипов

1040-1055Использование современных

инновационных технологии и

гуманизация преподавания.

Физиология ва патология кафедраси

б.ф.н., доцент Э.С.Багдасарова

1055-1110 “Мустақил таълимга замонавий

ёндашув” Тиллар кафедраси, катта

ўқитувчи, У.М.Юнусова

1110-1125 Современная методика

преподавания английского языка в

ВУЗе. Тиллар кафедраси, катта

ўқитувчи, М.А.Таряникова.

1125-1140Опыт проведения

практических занятий по

предмету Аналитической

химии на английском языке.

Анорганик, аналитик, физик ва

коллоид кимё кафедрасиГ.Т.Мавлянов

Маърузалар муҳокамаси


Э ъ л о н !

2013 йил 23 декабрь куни соат 830 да 112-хонада “фармакогнозияботаника курси билан”кафедраси доценти М.Т. Муллажонованинг 3-курс фармация факультети касб таълим йўналиши учун фармакогнозия фанидан “Таркибида юрак гликозидлари бўлган доривор ўсимликлар ва маҳсулотлар” мавзусида очиқ маъруза бўлиб ўтади. Барча ҳохловчилар таклиф этилади. 

Фармакогнозияботаника курси билан кафедраси

Ўқув бўлими


Э ъ л о н !

2013 йил 14 декабрь соат 830 да 128 хонада Махсус дори турлари фанидан Дори турлари технологияси кафедраси ассистенти ф.ф.н. Н.А.Азимованинг “Липосомал дори турлари” мавзусида очиқ маърузаси бўлиб ўтади. Хохловчиларни таклиф этамиз.

Дори турлари технологияси кафедраси
 

Э ъ л о н !

2013 йил 9-декабр куни соат 1500 да институт фаоллар залида 5-курс талабаларининг курс мажлиси ўтказилади:

Кун тартиби:

1.“Ўзбекистон Республикасида Фармацевтика фаолияти ва уни ривожлантириш”

2.2013-2014 ўқув йили қишки якуний назоратга тайёргарлик кўриш ва бу борадаги долзарб вазифалар. Фармация факультети декани А.Қ.Ғаниев

3.Битирувчи курс талабаларини ишга жойлаштириш тартиби ва расмийлаштириладиган хужжатлар. Маркетинг бўлими бошлғи Ж.Ж.Ахмедов

4.Xар хил масалалар.

Деканат


Э ъ л о н !

2013 йил 9 декабрь соат 1330 154 хонада Фармацевтик кимё фанидан фармацевтик кимё кафедраси катта ўқитувчиси Н.А. Юнусходжаевани “Изоникотин кислота асосида олинган дори моддалар изониазид, фтивазид, ниаламид таҳлил усуллари” мавзусида очиқ маъруза бўлиб ўтади. Хохловчиларни таклиф этамиз. 

Фармацевтик кимё кафедраси


Э ъ л о н !

2013 йил 29 ноябрь куни соат 1200 да 126-хонада фармакогнозия кафедраси доценти М.Ш.Мухамедованинг 3-курс 1-оқим саноат фармацияси йўналишида фармакогнозия фанидан “Таркибида алкалоидлар бўлган доривор ўсимликлар ва махсулотлар” мавзусида очиқ маърузаси бўлиб ўтади.

Барча ҳохловчилар таклиф этилади.

Фармакогнозия ботаника курси кафедраси

Ўқув бўлими


Э ъ л о н !
 
2013 йил 13 декабрь соат 15-00 да институт ректори профессор А.Н.Юнусхўжаевнинг Саноат фармацияси ва Биотехнология таълим йўналишлари 3-4 курс талабалари билан “Ўзбекистон Республикасида саноат фармацияси: муаммо ва ечимлар” мавзусида учрашуви ўтказилади.
Ректорат, деканат

 Э ъ л о н !
 
2013 йил 25 ноябрда соат 10:00 да 25 аудиторияда Фармация факультети 3 – оқим касбий таьлим йўналиши учун Ижтимоий фанлар кафедраси катта ўқитувчиси Д.М.Абдурахимованинг Маънавият асослари фанидан “Қадимги Марказий Осиё халқлари маънавиятининг шаклланиш жараёнлари.Ислом динида шахс маънавиятининг қиёфаси”мавзусида очиқ маъруза бўлиб ўтади.
 

Э ъ л о н !

2013 йил 16 сентябрь куни соат 10:00 да 127-хонада фармакогонозия кафедраси доценти Д.К. Пўлатованинг 3-курс фармация факультети 2-оким фармация йўналиши талабалари учун фармакогнозия фанидан “Таркибида полисахаридлар сакловчи доривор ўсимликлар ва махсулотлар” мавзусида очик маъруза бўлиб ўтади.

Барча хохловчилар таклиф этилади.
Фармакогнозия кафедраси Ўкув бўлими.


Хурматли Илмий кенгаш аъзолари!

Сизларнинг эътиборингизга институт Илмий кенгашининг 2013-2014 ўкув йилига мўлжалланган “Иш режаси”нинг лойихаси хавола килинмокда. Мазкур лойиха ва Илмий кенгаш иш режаси бўйича таклиф ва мулохазаларингизни Илмий котиб З.А.Юлдашевга такдим этишингиз сўралади.

Илмий кенгашнинг 2013-2014 ўкув йили учун иш режаси


Xabarnoma !

Toshkеnt farmatsеvtika institutida О’zbеkiston Rеspublikasi Prеzidеntining 2013 yil 20 martdagi “Xorazm viloyatida 2013-2015 yillarda turizm sohasini rivojlantirish dasturida”gi 
PQ – 1940-sonli qarorini hamda “Obod turmush yili” davlat dasturini ijrosini taminlash maqsadida 4 nafar talaba-yoshlar va 8 nafar ishchi xodimlar 2013 yil sеntyabr oyni birinchi 
on kunligida Xorazm viloyatiga sayyohlik tomoshalarida ishtirok etish uchun gurux tarkibiga kiritildi.

Kasaba uyushma qо mitasi.


ХАБАРНОМА 

Хурматли хамкасабалар! 

Сизни 2013 йил 22-23 октябрда Тошкент фармацевтика институтида ўтказиладиган “Таълим, фан ва ишлаб чикаришда фармациянинг долзарб масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференцияга таклиф киламиз. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ДАСТУРИ: 

– Фармацевтик таълим сохасидаги ислохат, ютуклар, муаммолар,келажак режалари;
– Миллий дори сиёсатининг устивор йўналишлари фан ва амалиётда;
– Саноат фармациясидаги долзарб муаммолар;
– Фармацияда маркетинг ва менеджмент;
– Дори воситалари сифатини назорат килиш, стандартлаш ва сертификатлаш;
– Янги дори воситаларини яратиш;
– Фармакология ва клиник фармация. 

Конференцияда иштирок этиш учун маколалар ва иштирокчи кайдномаси 2013 йил 20 сентябргача “конференция” белгиси билан pharmi@bcc.com.uz электрон манзилга жўнатилиши лозим. Бир муаллиф учта маколада иштирок этиши мумкин. 

Конференциянинг ишчи тиллари: ўзбек, рус, инглиз тиллари. 

Манзил: 100015, Тошкент ш., Ойбек кўч, 45,
Тошкент фармацевтика институти
Тел.: (+99871) 256-39-54, 256-37-38
Факс: (+99871) 256-45-04
Е-mail: pharmi@bcc.com.uz

Иштирок этиш коидалари

 


Э ъ л о н !

2013 йил 16 май куни соат 830 да 84-хонада фармакогонозия кафедраси мудири, профессор Ф.Ф.Урманованинг 3-курс “Фармация” йўналиши талабалари учун фармакогонозия фанидан “Лекарственные растения, сырьё и продукты, содержащие жиры и жироподобные вещества” мавзусида очик маърузаси бўлиб ўтади. 
Барча хохловчилар таклиф этилади.

Фармакогнозия кафедраси

Ўкув бўлими.


Э ъ л о н !

2013 йил 8 апрел куни соат 830 да 112-хонада “фармакогнозия ботаника курси билан” кафедраси доценти М.Т. Муллажонованинг 3-курс фармация факультети касб таълим йўналиши учун фармакогнозия фанидан “Таркибида кумарин ва хромонлар бўлган доривор ўсимликлар ва махсулотлар” мавзусида очик маъруза бўлиб ўтади. 
Барча хохловчилар таклиф этилади.

Фармакогнозия ботаника курси билан кафедраси

Ўкув бўлими

Маъруза матни

 


ЭЪЛОН: “Ўзбекистон фармацевтикаси бугун ва эртага, муаммо ва ечимлар”


ТОШКЕНТ ФАРМАЦЕВТИКА ИНСТИТУТИ 2012/2013 ЎКУВ ЙИЛИ БИТИРУВЧИЛАРИНИ ИШГА ТАКСИМЛАШГА КИРИШГАНЛИГИНИ МАЪЛУМ КИЛАДИ


Магистрлик диссертациясини тайёрлаш ва химоя килишга доир талаблар


Институт факультет, бўлим ва бўлинмалари томонидан 2012-2013 ўкув йилида олиб бориладиган иш режалари


Институт Илмий кенгашининг 2012-2013 ўкув йили учун иш режаси


Республикада фаолият курсатаётган барча корхоналардан
уз буюртмаларини беришларини сураймиз. Ректорат 

Тошкент фармацевтика институти 2011-2012 укув йили битирувчиларини ишга таксимлаш жараёнини бошлангани эълон килади.


2012 йил 28 март соат 15-00 да институт фаоллар залида Фармация факультети 5-курс талабалари билан институт ректори, профессор А.Н.Юнусхўжаевнинг “Фармацевтика сохаси ва унинг ривожланиш истикболлари” мавзусидаги давра сухбати бўлиб ўтади. 
Учрашувга Фармация факультети битирувчи курс талабалари ва барча хохловчилар таклиф этиладилар.


Тошкент фармацевтика институти профессор-укитувчилари томонидан 2012-2014 йилларда нашр этиладиган укув адабиётлари руйхати


Тошкент фармацевтика институтининг фаолиятини такомиллаштиришнинг 2011-2012 укув йилига мулжалланган КОМПЛЕКС РЕЖАСИ