Doktorlik dissertatsiyasini himoya qilish

  • Fan doktori ilmiy darajasini berish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida.   ⇒  pdf-icon1