Davlat ta’lim standartlari

 

I. 5510500 – Farmatsiya (turlari bo‘yicha) ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlarning tayyorgarlik darajasi va zaruriy bilimlar mazmuniga qo‘yiladigan talablar.

II. 5111000 – Kasb ta’limi (5510500-Farmatsiya) ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlarning tayyorgarlik darajasi va zaruriy bilimlar mazmuniga qo‘yiladigan talablar.

III. 5510600 – Sanoat farmatsiyasi (turlari bo‘yicha) ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlarning tayyorgarlik darajasi va zaruriy bilimlar mazmuniga qo‘yiladigan talablar.

IV. 5320500 – Biotexnologiya (Farmatsevtik biotexnologiya) ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlarning tayyorgarlik darajasi va zaruriy bilimlar mazmuniga qo‘yiladigan talablar.

 

 

06.05.2016, 14:42 573