Darslar jadvali (1-2 bosqich)

I. 2015-2016 o’quv yilining II yarmi uchun magistratura uchun dars jadvali (1-2 bosqich):