Darslar jadvali (1-2-3-4-5 bosqich)

Bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari:

I. Расписание уроков на 1-е полугодие 2019-2020 учебного года для студентов 1-курса совместного факультета Ташфарми-СПбГХФУ направлении фармации. 

II. 2019-2020 o’quv yilining I-yarmi uchun Farmatsiya fakulteti: 

Farmatsiya yo’nalishi 1-kurs

Farmatsiya yo’nalishi 1-oqim talabalari uchun dars jadvali
Farmatsiya yo’nalishi 2-oqim talabalari uchun dars jadvali
Farmatsiya yo’nalishi 3-oqim talabalari uchun dars jadvali
Farmatsiya yo’nalishi 4-oqim talabalari uchun dars jadvali

Farmatsiya yo’nalishi 2-kurs

Farmatsiya yo’nalishi 1-oqim talabalari uchun dars jadvali
Farmatsiya yo’nalishi 2-oqim talabalari uchun dars jadvali
Farmatsiya yo’nalishi 3-oqim talabalari uchun dars jadvali
Farmatsiya yo’nalishi 4-oqim talabalari uchun dars jadvali

Farmatsiya fakulteti 3-kurs

Farmatsiya fakulteti 3-kurs talabalari uchun dars jadvali

Farmatsiya fakulteti 4-kurs

Farmatsiya fakulteti 4-kurs talabalari uchun dars jadvali

Farmatsiya fakulteti 5-kurs

Farmatsiya fakulteti 5-kurs talabalari uchun dars jadvali

Kasb ta’limi yo’nalishi 1-kurs

Kasb ta’limi yo’nalishi 1-oqim talabalari uchun dars jadvali

Kasb ta’limi yo’nalishi 2-kurs

Kasb ta’limi yo’nalishi 1-oqim talabalari uchun dars jadvali
Kasb ta’limi yo’nalishi 2-oqim talabalari uchun dars jadvali

III. 2019-2020 o’quv yilining I-yarmi uchun Sanoat farmatsiyasi fakulteti: 

Sanoat farmatsiyasi yo’nalishi 1-kurs

Sanoat farmatsiya yo’nalishi 1-oqim talabalari uchun dars jadvali
Sanoat farmatsiya yo’nalishi 2-oqim talabalari uchun dars jadvali
Sanoat farmatsiya yo’nalishi 3-oqim talabalari uchun dars jadvali

Sanoat farmatsiyasi yo’nalishi 2-kurs

Sanoat farmatsiyasi yo’nalishi 1-oqim talabalari uchun dars jadvali
Sanoat farmatsiyasi yo’nalishi 2-oqim talabalari uchun dars jadvali
Sanoat farmatsiyasi yo’nalishi 3-oqim talabalari uchun dars jadvali
Sanoat farmatsiyasi yo’nalishi 4-oqim talabalari uchun dars jadvali

Metrologiya, standartlashtirish va maxsulot sifati menejmenti (farmatsevtika soxasi bo’yicha) ta’lim yo’nalishi 1-kurs

Metrologiya, standartlashtirish va maxsulot sifati menejmenti (farmatsevtika soxasi bo’yicha) ta’lim yo’nalishi talabalari uchun dars jadvali

Metrologiya, standartlashtirish va maxsulot sifati menejmenti (farmatsevtika soxasi bo’yicha) ta’lim yo’nalishi 2-kurs

Metrologiya, standartlashtirish va maxsulot sifati menejmenti (farmatsevtika soxasi bo’yicha) ta’lim yo’nalishi talabalari uchun dars jadvali

Biotexnologiya (farmatsevtik biotexnologiya) ta’lim yo’nalishi 1-kurs

Biotexnologiya (farmatsevtik biotexnologiya) ta’lim yo’nalishi talabalri uchun dars jadvali

Biotexnologiya (farmatsevtik biotexnologiya) ta’lim yo’nalishi 2-kurs

Biotexnologiya (farmatsevtik biotexnologiya) ta’lim yo’nalishi talabalri uchun dars jadvali

04.09.2019, 16:37 8892