Darslar jadvali (1-2-3-4-5 bosqich)

Bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari:

I. 2016-2017 o’quv yilining II yarmi uchun Farmatsiya va Kasbiy ta’lim yo’nalishlari uchun dars jadvallari:

1-kurs. Farmatsiya va kasbiy ta’lim yo’nalishi       ⇒     pdf-icon1

2-kurs. Farmatsiya va kasbiy ta’lim yo’nalishi       ⇒     pdf-icon1

3-kurs. Farmatsiya va kasbiy ta’lim yo’nalishi       ⇒     pdf-icon1

4-kurs. Farmatsiya va kasbiy ta’lim yo’nalishi       ⇒     pdf-icon1

5-kurs. Farmatsiya va kasbiy ta’lim yo’nalishi       ⇒     pdf-icon1

II. 2016-2017 o’quv yilining II yarmi uchun Sanoat farmatsiyasi ta’lim yo’nalishlari uchun dars jadvallari:

1-kurs. Sanoat farmatsiyasi ta’lim yo’nalishi           ⇒    pdf-icon1

2-kurs. Sanoat farmatsiyasi ta’lim yo’nalishi           ⇒    pdf-icon1

3-kurs. Sanoat farmatsiyasi ta’lim yo’nalishi           ⇒    pdf-icon1

4-kurs. Sanoat farmatsiyasi ta’lim yo’nalishi           ⇒    pdf-icon1

III. 2016-2017 o’quv yilining II yarmi uchun Biotexnologiya (farmatsevtik biotexnologiya) ta’lim yo’nalishlari uchun dars jadvallari:
1-kurs. Biotexnologiya (farmatsevtik biotexnologiya) ta’lim yo’nalishi    ⇒   pdf-icon1

2-3.kurs. Biotexnologiya (farmatsevtik biotexnologiya) ta’lim yo’nalishi    ⇒   pdf-icon1

4-kurs. Biotexnologiya (farmatsevtik biotexnologiya) ta’lim yo’nalishi    ⇒   pdf-icon1

 

IV.2016-2017 o’quv yilining II yarmi uchun Qayta tayyorlash guruhining dars jadvallari:

1-Qayta tayyorlov guruhi   ⇒   pdf-icon1

10.03.2017, 10:51 1878