Darslar jadvali (1-2-3-4-5-bosqich)

Bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari:

Расписание уроков на 2-е полугодие 2019-2020 учебного года для студентов 1-курса совместного факультета Ташфарми-СПбГХФУ направлении фармации. 

2019-2020 o’quv yilining 2-yarmi uchun Farmatsiya fakulteti: 

Farmatsiya yo’nalishi 1-kurs

Farmatsiya yo’nalishi 2-kurs

Farmatsiya fakulteti 3-kurs

Farmatsiya fakulteti 4-kurs

Farmatsiya fakulteti 5-kurs

Farmatsiya yo’nalishi 1-bosqich 1-oqim

Farmatsiya yo’nalishi 1-bosqich 2-oqim

Farmatsiya yo’nalishi 1-bosqich 3-oqim

Farmatsiya yo’nalishi 1-bosqich 4-oqim

Farmatsiya yo’nalishi 1-bosqich 5-oqim

Farmatsiya yo’nalishi 2-bosqich 1-oqim

Farmatsiya yo’nalishi 2-bosqich 2-oqim

Farmatsiya yo’nalishi 2-bosqich 3-oqim

Farmatsiya yo’nalishi 2-bosqich 4-oqim

Farmatsiya yo’nalishi 3-bosqich 1-oqim

Farmatsiya yo’nalishi 3-bosqich 2-oqim

Farmatsiya yo’nalishi 3-bosqich 3-oqim

Farmatsiya yo’nalishi 3-bosqich 4-oqim

Farmatsiya yo’nalishi 3-bosqich 5-oqim

Farmatsiya yo’nalishi 3-bosqich 6-oqim

Farmatsiya yo’nalishi 4-bosqich 1-oqim

Farmatsiya yo’nalishi 4-bosqich 2-oqim

Farmatsiya yo’nalishi 4-bosqich 3-oqim

Farmatsiya yo’nalishi 4-bosqich 4-oqim

Farmatsiya yo’nalishi 5-bosqich 1-oqim

Farmatsiya yo’nalishi 5-bosqich 2-oqim

Farmatsiya yo’nalishi 5-bosqich 3-oqim

Farmatsiya yo’nalishi 5-bosqich 5-oqim

Farmatsiya yo’nalishi 5-bosqich 6-oqim

2019-2020 o’quv yilining 2-yarmi uchun Kasb ta’limi yo’nalishi: 

Kasb ta’limi yo’nalishi 4-kurs

Kasb ta’limi yo’nalishi 1-bosqich 1-oqim

Kasb ta’limi yo’nalishi 1-bosqich 2-oqim

Kasb ta’limi yo’nalishi 2-bosqich 1-oqim

Kasb ta’limi yo’nalishi 2-bosqich 2-oqim

Kasb ta’limi yo’nalishi 3-bosqich 1-oqim

Kasb ta’limi yo’nalishi 4-bosqich 1-oqim

Kasb ta’limi yo’nalishi 5-bosqich 1-oqim

Kasb ta’limi yo’nalishi 5-bosqich 4-oqim

2019-2020 o’quv yilining 2-yarmi uchun Sanoat farmatsiyasi fakulteti: 

Sanoat farmatsiyasi yo’nalishi 1-kurs

Sanoat farmatsiyasi yo’nalishi 2-kurs

Sanoat farmatsiyasi yo’nalishi 3-kurs

Sanoat farmatsiyasi yo’nalishi 4-kurs

Sanoat farmatsiyasi yo’nalishi 1-bosqich 1-oqim

Sanoat farmatsiyasi yo’nalishi 1-bosqich 2-oqim

Sanoat farmatsiyasi yo’nalishi 1-bosqich 3-oqim

Sanoat farmatsiyasi yo’nalishi 1-bosqich 3-oqim

Sanoat farmatsiyasi yo’nalishi 1-bosqich 4-oqim

Sanoat farmatsiyasi yo’nalishi 2-bosqich 1-oqim

Sanoat farmatsiyasi yo’nalishi 2-bosqich 2-oqim

Sanoat farmatsiyasi yo’nalishi 2-bosqich 3-oqim

Sanoat farmatsiyasi yo’nalishi 2-bosqich 4-oqim

Sanoat farmatsiyasi yo’nalishi 3-bosqich 1-oqim

Sanoat farmatsiyasi yo’nalishi 3-bosqich 2-oqim

Sanoat farmatsiyasi yo’nalishi 3-bosqich 3-oqim

Sanoat farmatsiyasi yo’nalishi 3-bosqich 4-oqim

Sanoat farmatsiyasi yo’nalishi 4-bosqich 1-oqim

Sanoat farmatsiyasi yo’nalishi 4-bosqich 2-oqim

Sanoat farmatsiyasi yo’nalishi 4-bosqich 3-oqim

 

 

Metrologiya yo’nalishlari 1-kurs

Metrologiya yo’nalishlari 2-bosqich 1-oqim

Metrologiya yo’nalishlari 3-bosqich 1-oqim

Metrologiya yo’nalishlari 4-bosqich 1-oqim

2019-2020 o’quv yilining 2- yarmi uchun biotexnologiya ta’lim yo’nalishi:

Biotexnologiya ta’lim yo’nalishi 1-bosqich 1-oqim

Biotexnologiya ta’lim yo’nalishi 2-bosqich 1-oqim

Biotexnologiya ta’lim yo’nalishi 3-bosqich 1-oqim

Biotexnologiya ta’lim yo’nalishi 4-bosqich 1-oqim

Biotexnologiya (farmatsevtik biotexnologiya) ta’lim yo’nalishi 1-kurs

Biotexnologiya (farmatsevtik biotexnologiya) ta’lim yo’nalishi 2-kurs

 

Umumiy dars jadval

 

19.02.2020, 13:19 11194