Darslar jadvali (1-2-3-4-5 bosqich)

 Bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari:

I. 2018-2019 o’quv yilining II-yarmi uchun Farmatsiya va Kasb ta’limi yo’nalishlari uchun dars jadvallari:

1-kurs. Farmatsiya va kasb ta’limi yo’nalishi     ⇒         pdf-icon1

2-kurs. Farmatsiya va kasb ta’limi yo’nalishi     ⇒         pdf-icon1

3-kurs. Farmatsiya va kasb ta’limi yo’nalishi     ⇒         pdf-icon1

4-kurs. Farmatsiya va kasb ta’limi yo’nalishi       ⇒       pdf-icon1

5-kurs. Farmatsiya va kasb ta’limi yo’nalishi       ⇒       pdf-icon1

3-4-5-kurs. Farmatsiya va kasb ta’limi yo’nalishi ma’ruza ⇒       pdf-icon1

 

II. 2018-2019 o’quv yilining II-yarmi uchun Sanoat farmatsiyasi ta’lim yo’nalishlari uchun dars jadvallari:

1-kurs. Sanoat farmatsiyasi ta’lim yo’nalishi           ⇒    pdf-icon1

2-kurs. Sanoat farmatsiyasi ta’lim yo’nalishi           ⇒    pdf-icon1

3-kurs. Sanoat farmatsiyasi ta’lim yo’nalishi           ⇒    pdf-icon1

4-kurs. Sanoat farmatsiyasi ta’lim yo’nalishi           ⇒    pdf-icon1

3-4-kurs. Sanoat farmatsiyasi ta’lim yo’nalishi ma’ruza ⇒     pdf-icon1

1-2 kurs. Biotexnologiya (farmatsevtik biotexnologiya) ta’lim yo’nalishi      ⇒   pdf-icon1

1-2 kurs. Metrologiya, standartlashtirish va maxsulot sifati menejmenti (farmatsevtika soxasi bo’yicha) ta’lim yo’nalishi      ⇒   pdf-icon1

 

I. 2018-2019 o’quv yilining I-yarmi uchun Farmatsiya va Kasb ta’limi yo’nalishlari uchun dars jadvallari:

1-kurs. Farmatsiya ta’lim yo’nalishi       ⇒     pdf-icon1

2-kurs. Farmatsiya ta’lim yo’nalishi       ⇒     pdf-icon1

3-kurs. Farmatsiya va kasb ta’limi yo’nalishi     ⇒         pdf-icon1

4-kurs. Farmatsiya va kasb ta’limi yo’nalishi       ⇒       pdf-icon1

5-kurs. Farmatsiya va kasb ta’limi yo’nalishi ⇒        pdf-icon1

3-4-5-kurs. Farmatsiya va kasb ta’limi yo’nalishi ma’ruza ⇒       pdf-icon1

1-2 kurs. Kasb ta’limi (Farmatsiya (farmatsevtika ishi) ta’lim yo’nalishi  ⇒      pdf-icon1

II. 2018-2019 o’quv yilining I-yarmi uchun Sanoat farmatsiyasi ta’lim yo’nalishlari uchun dars jadvallari:

1-kurs. Sanoat farmatsiyasi ta’lim yo’nalishi           ⇒    pdf-icon1

2-kurs. Sanoat farmatsiyasi ta’lim yo’nalishi           ⇒    pdf-icon1

3-kurs. Sanoat farmatsiyasi ta’lim yo’nalishi           ⇒    pdf-icon1

4-kurs. Sanoat farmatsiyasi ta’lim yo’nalishi           ⇒    pdf-icon1

3-4-kurs. Sanoat farmatsiyasi ta’lim yo’nalishi ma’ruza ⇒     pdf-icon1

1-2 kurs. Biotexnologiya (farmatsevtik biotexnologiya) ta’lim yo’nalishi      ⇒   pdf-icon1

1-2 kurs. Metrologiya, standartlashtirish va maxsulot sifati menejmenti (farmatsevtika soxasi bo’yicha) ta’lim yo’nalishi      ⇒   pdf-icon1

16.03.2019, 16:29 8422