Dars jadvali

Darslar jadvali (1-2-3-4-5 bosqich)

 Bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari:

I. 2018-2019 o’quv yilining I-yarmi uchun Farmatsiya va Kasbiy ta’lim yo’nalishlari uchun dars jadvallari:

1-kurs. Farmatsiya va kasbiy ta’lim yo’nalishi       ⇒     pdf-icon1

2-kurs. Farmatsiya va kasbiy ta’lim yo’nalishi       ⇒     pdf-icon1

3-kurs. Farmatsiya va kasbiy ta’lim yo’nalishi       ⇒     pdf-icon1

4-kurs. Farmatsiya va kasbiy ta’lim yo’nalishi       ⇒     pdf-icon1

5-kurs. Farmatsiya va kasbiy ta’lim yo’nalishi       ⇒     pdf-icon1

3-4-5-kurs. Farmatsiya va kasbiy ta’lim yo’nalishi ma’ruza ⇒     pdf-icon1

II. 2018-2019 o’quv yilining I-yarmi uchun Sanoat farmatsiyasi ta’lim yo’nalishlari uchun dars jadvallari:

1-kurs. Sanoat farmatsiyasi ta’lim yo’nalishi           ⇒    pdf-icon1

2-kurs. Sanoat farmatsiyasi ta’lim yo’nalishi           ⇒    pdf-icon1

3-kurs. Sanoat farmatsiyasi ta’lim yo’nalishi           ⇒    pdf-icon1

4-kurs. Sanoat farmatsiyasi ta’lim yo’nalishi           ⇒    pdf-icon1

3-4-kurs. Sanoat farmatsiyasi ta’lim yo’nalishi ma’ruza ⇒     pdf-icon1

III. 2018-2019 o’quv yilining I-yarmi uchun Biotexnologiya (farmatsevtik biotexnologiya) ta’lim yo’nalishlari uchun dars jadvallari:
1-2 kurs. Biotexnologiya (farmatsevtik biotexnologiya) ta’lim yo’nalishi      ⇒   pdf-icon1

11.09.2018, 14:37 5626