News

(Uzbek) Hamkorlik ishlari davom etmoqda
15.06.2020, 11:23

Sorry, this text is only available in the Uzbek...
More

Toshkent Farmatsevtika instituti Organik va biologik kimyo hamda Biotexnologiya kafedralarining qo‘shma ilmiy seminari bo‘lib o‘tdi
07.06.2020, 15:46

O‘zR FA akademik O.S.Sodiqov nomidagi Bioorganik kimyo institutining 2020-yil 3-iyundagi 1-1/1451.2-291-sonli xatiga muvofiq 2020-yil 6-iyun kuni b.f.d.prof. Azimova Shaxnoz Sadikovna r...
More

The dissertation will be defended.
05.06.2020, 17:21

On June 8, 2020 at 10-00 will be held the defense of dissertation of Ziyamuhamedova Rano Mirgiyasovna on topic “Theoretical and methodological foundations of improvement information...
More

Sсientific seminary on theme “developing the technologies if hypotensive medicals on the base of “Ziziphus jujube mill.”
05.06.2020, 14:30

On June 12, 2020, at 1100, a scientific seminar will be held at the Scientific Council DSс.04/30.12.2019.Far.32.01 on the award of academic degrees at the Tashkent Pharmaceutical Institute,...
More

Sсientific seminary on theme “Development of technology and composition of anticoagulant tablets asphinol”.
05.06.2020, 14:23

On June 12, 2020, at 1000, a scientific seminar will be held a defense system Zoom online at the Scientific Council DSс.04/30.12.2019.Far.32.01 DSC.27.06.2017.FAR.32.01 on the award of...
More

The announcement of a scientific seminar
04.06.2020, 11:44

June 12, 2020 at 15:00 at a scientific seminar number DSc.27.06.2017.FAR.32.01 at the Scientific Council, a discussion of the dissertation of the applicant of the chair of «Pharmacology and...
More

(Uzbek) Talabalar ilmiy jamiyatining 77-ilmiy online konferensiyasi boʼlib oʼtdi
31.05.2020, 06:46

Sorry, this text is only available in the Uzbek...
More