Bituruvchilari to‘g‘risida umumiy ma’lumot

 

  • Bituruvchilari to‘g‘risida umumiy ma’lumot 2016-2017 o’quv yil.   ⇒  Excel-icon

 

  • Bituruvchilari to‘g‘risida umumiy ma’lumot 2015-2016 o’quv yil.   ⇒  Excel-icon

 

  • Bituruvchilari to‘g‘risida umumiy ma’lumot 2014-2015 o’quv yil.   ⇒   Excel-icon

 

 

 

20.06.2020, 18:08 8245