Bituruvchilari to‘g‘risida umumiy ma’lumot

 

  • Bituruvchilari to‘g‘risida umumiy ma’lumot 2015-2016 o’quv yil.   ⇒  Excel-icon

 

  • Bituruvchilari to‘g‘risida umumiy ma’lumot 2014-2015 o’quv yil.   ⇒   Excel-icon

 

 

 

24.05.2016, 12:39 178