Adliya vazirligi tomonidan ro’yxatga olingan qo’shma qarorlar