(Uzbek) E’lon! A.A.To’laganovning “Fotometriya, nazariy asoslari, kolorimetriya va fotokolorimetriya. Fotometriya qonunlari” mavzusi bo’yicha ochiq ma’ruzasi bo’lib o’tadi.

08.10.2019, 15:38 Announcements 1321

Sorry, this text is only available in the Uzbek language.