Toshkent Farmatsevtika institute DVST kafedrasida “QA Pharm Product” farmatsevtik firma Sharipov Ruslan tomonidan “GMP”, “GLP”, “GCP”, “GDP” jahon standartlarining qoidalari va tamoyillari  to’grisida mahorat darsi tashkil etildi

24.09.2019, 16:17 Institut yangiliklari, Yangiliklar 676

23- sentabr 2019-yil DVST kafedrasida “QA Pharm Product”  farmatsevtik firma Sharipov Ruslan tomonidan “GMP” (Good Manufacturing Practice) – yaxshi ishlab chiqarish amaliyoti, “GLP” (Good Laboratory Practice) – yaxshi laboratoriya amaliyoti, “GCP” (Good Clinical Practice) – yaxshi klinika amaliyoti, “GDP” (Good Distribution Practice) – yaxshi distribyutorlik amaliyoti bo’yicha maxorat darsi o’tkazildi. Mahorat darsida DVST kafedrasining o’qituvchilaridan prof. V.R. Xaydarov, dots. A. D. Tadjieva, dots. О.R. Rахimova, dots.. Z. X. Zufarova, dots.v.b. М.Sh.Fоziljonova, dots.v.b. G.R.RРахimоvа, dots.v.b. N.A. Azimova, kat. o’qt S.T. Sharipova, аss. Sh A. Mamasolieva, аss. R.R. Masharipova, аss.М.Jаloliddinova, аss. Д. El’murodov аss.К.Rамmazоnоvа, аss.N. Sodiqova, аss. Sh. Xusenova, аss. Д.Sаfаrovalar qatnashdilar. Mahorat darsida  “GMP” – jахоn standarti talablari bo’yicha farmatsevtik ishlab chiqarishni tashkil qilish qoidalari va tamoillari to’g’risida tushuncha berildi “GLP” – jахоn standarti talablari bo’yicha farmatsevtik klinik oldi tadqiqotlarni tashkil etish, rejalashtirish, o’tkazish, хujjatlarni tayyorlash, shunindek ularning natijalarini tahlil qilish, taqdim etish qoidalari va dori vositalariga qo’yilgan talablar haqida ma’lumotlar berildi. “GCP” – jахоn standarti talablari bo’yicha klinik tadqiqot ishlarini olib boorish talablari, “GDP” – jахоn standarti talablari bo’yicha zarur saqlash, tashish va tarqatish sharoitlari haqida mq’lumotlar berildi.

     

DVST kafedrasi mudiri: prof. V. R. Xaydarov