Sentyabr shartnomalari
09.09.2017, 13:07

№ Tashkilot nomi Xizmat ko’rsatish nomi Narxi 1. ХҚ «VIRGO GROUP» Printer uchun OCP siyoh 1 040 000 2. ООО «Exclusive Techno Business» Hoz. mahsulotlar 6 000 600 3. OOO GOLD TO...
Batafsil