Farmatsevtika ishini tashkil qilish fanidan video ma’ruzalar tayyorlanmoqda.

06.11.2018, 12:49 Institut yangiliklari, Yangiliklar 1387

Toshkent Farmatsetika institute 2017-yil 30-avgustdagi 536-buyrug’iga asosan “Elektron axborot ta’lim resurslari” ni OO’MTV qoshidagi “ZiyoNet” axborot – ta’lim portal resurs markazi bo’limiga ma’lumot taqdim etish bo’yicha kafedralar, fakultet dekanlari boshchiligida ko’rsatilgan tartibda FITQ kafedrasida Farmatsevtika ishini tashkil qilish fanidan kafedra dotsenti Xidoyatova Zulfiya Sharipovna tomonichi 3-kurs materiallari quyidagi mavzular bo`yicha video ma’ruzalar o’qilmoqda.

     

Ma’ruza mavzulari Dars soatlari hajmi
1 Farmatsevtika bozori va uni tartibga solish bo‘yicha xalqaro amaliy tajriba 2
2 O‘zbekiston Respublikasi dori vositalari bilan ta’minlash tizimi va farmatsevtika bozori. Dori vosi talari muomalasi doirasida davlat tartibi 2
3 Farmatsevtika faoliyatini tartibga solishning huquqiy asoslari 2
4 Farmatsevtika bozorida chakana savdo faoliyatini tashkil qilish 2
5 Dorixonada retseptlarni qabul qilish va ular asosidadori vositalarini berish 2
6 Retseptlarni taksirovka va ekspertiza qilish 2
7 Dorixona sharoitida dori vositalarini tayyorlash ishlarini tashkil qilish 2
8 Dorixona sharoitida dori vositalar sifatini nazorat qilish ishlarini nazorat qilish 2
9 Retseptsiz savdoni tashkil qilish. Imtiyozli retseptlar asosida dori vositalari bilan ta’minlash 2
10 Dorixonada giyoxvand dori vositalari, psixotrop moddalar va prekursorlar muomalasi 2
11 Statsionar sharoitda davolanayotgan bemorlarni dori vositalari bilan ta’minlash 2
12 Dori vositalariga bo‘lgan ehtiyoj va talab istiqbolini aniqlash 2
13 Farmatsevtika bozorida ulgurji savdo faoliyatini tashkil etish 2
14 Dori vositalarining muomalasida logistik yondashuv. 2
15 Dorixonada zahiralar bo‘limi ishini tashkil qilish. Laboratoriya va qadoqlash  ishlarini hisobga olish 2
16 Farmatsevtika xizmatini nazorat-ruhsatnoma tizimi 2
17 Nazorat analitik laboratoriya ishini tashkil qilish 2
18 Farmatsevtik bozorida axborot texnologiyalari va elektron tijorat 2