(Uzbek) “Dag‘al dispers sistemalar. Suspenziya, emulsiya, aerozollar va kukunlar. Sirt faol moddalar va ularning farmatsiyada ahamiyati” mavzusida integrallashgan ma’ruza o’tkazildi.

10.05.2018, 10:37 Institute news, News 1950

Sorry, this text is only available in the Uzbek language.